Close
Kotiseutupäivät

Hälsningar

Hembygsdagarnas beskyddare

Karleby — fädernehem

Välkomna att bekanta er med min kära hemstad, Karleby, och dess varma famn av hav, kärlek och milda vindar.
Själv flyttade jag till södra Finland redan för över tio år sedan, men jag kan inte sluta kalla Karleby min hemstad. Fortfarande känner jag hur alla bitar faller på plats när tåget stannar på perrongen och jag går genom centrum med mina kappsäckar för att vänta på skjuts till Yxpila, mitt barndomshem.

I centrum är många saker lika som när jag lärde mig att gå. Den gamla stadsdelen Neristan är som förr, torget är lockande som alltid och det vackra rådhuset står på sin plats. Människorna tycks också vara de samma, kanske just för att man inte behöver lämna en så bra stad. 

Karleby är rätt stor till sin yta och därför en trevlig stad. Man tröttnar inte på landskapet när det finns så oändligt många intressanta platser. Numera njuter jag oftast av sommaren i Karleby, fast bara för att det är mest praktiskt att åka till hemtrakten sommartid. 

Staden sätter stort värde på bildning som erbjuds till alla, utan någon som helst tröskel. Karleby tar hand om de sina. Om det vore lättare för mig att utöva mitt yrke som freelancer i en liten stad skulle jag vara beredd att flytta tillbaka när som helst. Vem vet, kanske det blir möjligt en dag.

Oona Airola

skådespelare, Yxpilabo

 


 

Karleby stadsdirektör

Karleby — hembygden

När jag inledde mitt arbete som stadsdirektör i Karleby hösten 2016 flyttade jag tillbaka till min hemtrakt. Ursprungligen är jag Ventusflicka och har tagit studenten vid Karleby svenska gymnasium. Efter det drog studierna och arbetet mig ut i världen för många år. Sedan kallade hemtrakten och jag kom tillbaka till de bekanta trakterna och in i en uppgift som innebär konkret kontinuerligt hembygdsarbete.

Den sjunde september i år blir det 400 år sedan Karleby stad grundades. De nationella hembygdsdagarna är ett av huvudevenemangen under vår stads jubileumsår. Hembygdsdagarnas tema är ”Perinne on voimaa” - ”Tradition är styrka”. Denna fras beskriver det starka bandet mellan historia, nutid och framtid. Under de nationella hembygdsdagarna i Karleby talar vi om levande kulturarv och identitet, om mod att välja sin egen väg och att följa den fast världen omkring oss ändras. Karleby är en historisk hamnstad som under århundradenas lopp har exporterat och importerat såväl varor som idéer och levnadssätt.

Också under 2000-talet vill Karleby vara öppen och föra dialog, bygga på sina traditioner och vara nyfiken på nya saker. En hembygd där det är bra att bo och som lockar nya människor till Bottniska vikens kust.

 

Stina Mattila

stadsdirektör

 


 

Hembygdsförbundets fullmäktigeordförande

Hembygdsdagarnas tema är ”Perinne on voimaa - Tradition är styrka”

Den moderna människans artnamn är Homo sapiens, d.v.s. den kloka människan. Klok i förhållande till vad? Det handlar om minne. Det viktigaste i människans utveckling har framför allt varit att hjärnan utvecklats så långt att ett tidsperspektiv uppstår. Tack vare detta kan vi skilja på det förgångna, nutiden och framtiden. Vi förstår också orsaker till händelser och konsekvenserna, det vill säga vad som är av ondo och vad som är till nytta. Denna förmåga ger oss möjlighet att planera framtiden.

Före skolsystemet och minnesorganisationerna, d.v.s. bibliotek, arkiv och museer var all livsviktig kunskap sparad i gemenskapen och den fördes vidare till följande generationer. Den estniska etnologen Gustav Ränk konstaterade i tiderna att kultur inte är mindre än intellektuell och materiell utrustning som är bunden till traditioner och som utgör basen för människans existens.

Hembygdsförbundet är en försvarsallians för det lokala. Därför är det förståeligt att traditionerna utgör en stor del av gemenskapens identitet. Om inte var och en gemenskap värnar om sina traditioner så gör ingen annan det heller. Därför uppmuntrar jag er: värna om era traditioner!

Janne Vilkuna

Ordförande för Finlands hembygdsförbunds fullmäktige


 

En hälsning från Finlands svenska hembygdsförbund

 

Sommaren 2020 har det gått 400 år sedan staden Gamlakarleby grundades. Därför är det mycket lämpligt att de rligen återkommande Valtakunnalliset Kotiseutupäivät
- Riksomfattande hembygdsdagar ordnas just i Karleby, som staden numera heter. Finlands svenska hembygdsförbund samarbetar kontinuerligt med systerorganisationen
Suomen kotiseutuliitto, som är huvudarrangör för dagarna.

Naturligtvis skiljer oss språket åt men vi har många andra gemensamma frågor på vår agenda att samarbeta kring. Vi är båda intresserade av att ta vara på kulturarvet och förmedla det vidare till kommande generationer i både stad och på landsbygd. Vi har även båda som uppgift att väcka samhällets och medborgarnas intresse för hembygds- och kulturverksamhet. Det är också viktigt att de lokala hembygdsföreningarna bedriver samarbete sinsemellan. Det ger stor behållning, föreningarna har nytta av varandras erfarenheter och kunskaper utan att för den skull konkurrera om verksamheten.

I Karleby samlas vi i en god och trevlig atmosfär, då vi får diskutera för hembygdsrörelsen angelägna frågor över språkgränserna. Jag önskar alla deltagare angenäma och
inspirerande hembygdsdagar!

 

Tom Sandström

Verksamhetsledare

Finlands svenska hembygdsförbund