Close
Kokkola 400

Meidän tarina

Onni suosii rohkeaa

Vuosisatojensa aikana Kokkola on tarjonnut taustan tuhansille tarinoille. Kaupunki on rohkaissut asettumaan, kasvattanut lähtemään ja kannustanut palaamaan. Kokkolalaisten matka on vaatinut riskien ottamista, uuden kokeilemista, positiivista ajattelua ja uskoa tulevaisuuteen.

Kokkolan vuosisadat

Kokkolan vuosisadat noudattavat elollisten olioiden kehityksestä tuttua kaavaa. Ensin noustiin merestä, kun jääkauden muokkaama pallomme alkoi palautua pyöreään muotoonsa. Jonkin aikaa oltiin tiukasti maassa kiinni – talonpoikien kylä Karlaby mainitaan jo 1300-luvun kirkollisissa asiakirjoissa. Sen jälkeen lähdettiin meritse maailmalle innolla, joka vain kasvoi kaupunkioikeuksien ja tapulikaupunki-privilegion saamisen jälkeen. Kaupungin porvarien tervakauppa ja laivanrakennus rahoittivat kaupungin kasvua ja loivat pohjan sivistykselle sekä kaupunkilaiselle elämäntavalle. Nahkakauppa ja elintarvikkeiden myynti vaurastutti seudun talonpoikia. Kokkolalainen ryhti nousi niin henkisessä kuin hengellisessäkin mielessä. Tulipalot ja sotien tuhot saattoivat hidastaa kehitystä, mutta kaikkien vastusten jälkeenkin kaupunki jatkoi kasvuaan.

Elinkeinoelämän vanhat kivijalat tukivat kaupungin kehitystä myös maamme itsenäistymisen jälkeen. Tekstiili- ja vaateteollisuus, maaseudun alkutuotanto, metallit ja kemia, veneenrakennus, kuljetus sekä kauppa ja palvelut ovat varmistaneet kaupungin asukkaiden työt ja toimeentulon. Elinkeinoelämän rohkea rakennemuutos 1900-luvun lopulla monipuolisti kaupungin elinkeinorakennetta ja edesauttoi seudun nousua yhdeksi maamme nopeimmin kehittyvistä seutukunnista.

Vuosisatojen aikana on kaupunki asukkaineen teknistynyt, kansainvälistynyt ja kehittynyt. Mutta paikkakunnan perinteinen osaaminen on säilynyt kehityksessä mukana. Tänään ja tulevaisuudessakin Kokkolassa saadaan leipä ja maito maasta ja teollisuus tuottaa raaka-aineita sekä tuotteita kansainvälisille markkinoille. Palvelu pelaa, kauppa käy ja meri kutsuu.

Kehittyminen vaatii rohkeutta

Kasvaminen kaupungiksi, vuosisatainen asema alueen hallinnollisena ja sivistyksellisenä keskuksena, kaupalliset ja teolliset innovaatiot sekä asukkaiden hyvinvoinnin ja vaurauden nousu ovat kehityskulkuja, jotka vaativat riskien ottamista, uuden kokeilemista ja positiivista ajattelua, uskoa tulevaisuuteen.

Rohkeutta on valita itse polkunsa

Vuosisatojensa aikana kaupunki on tarjonnut taustan tuhansille tarinoille. Kaupunki on rohkaissut asettumaan, kasvattanut lähtemään ja kannustanut palaamaan. Kansainvälistyminen on vaatinut rohkeutta ja valmiutta jättää tuttu ja turvallinen. Asukkaat ovat luoneet kaupungin kehyksiin oman elämänsä teoksen. Kokkolalaisuus on kotoisuutta ja kansainvälisyyttä, käytännöllisyyttä ja luovuutta, vanhaa ja uutta, karua ja kaunista – kokkolalaisuus on jokaisen kaupunkia sisällään kantavan ihmisen näköistä.

Rohkeutta on tuntea itsensä ja uskoa omiin vahvuuksiin

Kokkola käynnistää matkaansa seuraavalle vuosisadalle vahvempana kuin koskaan. Aivan kuten ensimmäiset 400 vuotta myös seuraava satanen täyttyy elämällä – kaupungin voima on sen asukkaissa. Sijainniltaan kiinnostava, kooltaan sopiva, osaava ja rohkeasti uudistuva Kokkola on valmis tulevaisuuden haasteisiin.

Kokkola vuosilukuina

1375

Ensimmäinen kirjallinen maininta kokkolalaisesta.

1400-1500

-lukujen vaihteessa Kaarlelan kirkko rakennetaan.

1544

Ensimmäiset maininnat Kälviän ja Ruotsalon kylistä.

1578

Lohtajasta oma pitäjä.

1597

Nuijasodan kahakka Tarharannassa Kirkonmäen kupeessa.

1600

-luvulla Lohtaja merkittävä raudanvalmistuspitäjä.

1608

Torppariluettelossa Ullava ensimmäistä kertaa.

1620

Kokkola perustetaan. Nimeksi tulee Gamlakarleby.

1639

Kälviästä oma pitäjä.

1664

Tulipalo tuhoaa kaupungin suurelta osin.

1765

Kokkola saa tapulioikeudet, kaupankäynti kukoistaa.

1768

Lohtajan nykyinen kirkko rakennetaan.

1770-1803

Anders Chydenius Kaarlelassa kirkkoherrana.

1783

Ullavan kirkko rakennetaan.

1700-1800

-lukujen vaihteessa Kokkola oli Ruotsi-Suomen suurimpia tervan tuottajia. Kaupungissa vauraita laivanvarustajia ja kauppiaita.

1808-1809

Suomen sota. Ruotsi menettää Suomen Venäjälle.

1854

Halkokarin kahakassa kokkolalaiset torjuvat englantilaiset.

1885

Rautatie Kokkolaan.

1889

Tankarin majakka valmistuu.

1800-1900

-lukujen vaihteessa sortokaudet. Siirtolaisuus voimistuu, uskonnollista ja poliittista heräämistä.

1905

Kälviän nykyinen kirkko rakennetaan.

1909

Ullavan kunta perustetaan.

1918

Sisällissota.

1932

Öjasta oma kunta, aiemmin osa Kruunupyytä.

1939-1945

Toinen maailmansota koettelee väestöä myös Kokkolan seudulla. Sotien jälkeen yritystoiminta kehittyy Ykspihlajan suurteollisuusalueella.

1969

Öja yhdistyy Kaarlelaan.

1977

Kokkola ja Kaarlela yhdistyvät, kaupungin ruotsinkielinen nimi muuttuu Gamlakarlebystä Karlebyksi.

2009

Kälviä, Lohtaja ja Ullava yhdistyvät Kokkolan kanssa.

2020

Kokkolan kaupunki täyttää 400 vuotta.