Close
Kokkola 400

Vår berättelse

Lyckan står den djärve bi

Under sina gångna århundraden har staden gett en bakgrund till tusentals historier. Staden har uppmuntrat människorna att slå ner sina bopålar, gett dem vingar att flyga och välkomnat dem tillbaka. Karlebybornas färd har varit kantad av risktagning, banbrytande försök, positivt tänkande och framtidstro.

Stadens århundraden

Utvecklingen i Karleby har under gångna århundraden följt samma mönster som livets utveckling på jorden. Efter istidens slut steg vi upp ur havet. Först höll vi oss till egen mark; böndernas by Karlaby nämndes redan på 1300-talet i kyrkohandlingar. Efter det begav vi oss ivrigt längs sjövägar ut i världen som fortsatte växa i och med stadsprivilegier och beviljade stapelrättigheter. Tjärhandeln och skeppsbygget som borgarna bedrev finansierade stadens tillväxt och utgjorde en grund för kulturen och en borgerlig livsstil. Böndernas välstånd ökade tack vare handeln med skinn och livsmedel. Karlebyborna växte till sig både kulturellt och andligt. Utvecklingen kan ha hämmats av förödelser efter bränder och krig, men också efter motgångar fortsatte staden att växa.

Stadens utveckling stöddes också efter landets självständighet på de gamla näringarnas stenfot. Textil- och beklädnadsindustrin, primärproduktionen, metall-, kemi- och båtindustrin, transporten samt handeln och servicen har försäkrat arbete och utkomst för stadens invånare. Näringslivets djärva strukturförändring i slutet av 1900-talet gjorde näringsstrukturen mångsidigare och hjälpte vår region att bli en av landets snabbast växande ekonomiska regioner.

Under århundradenas lopp har vi utvecklats och blivit mer tekniska och internationella, men den traditionella kompetensen har bevarats. Idag och i framtiden kommer mjölken och brödet i Karleby från eget land och vår industri producerar råvaror och produkter till internationella marknader. Servicen fungerar, handeln är livlig och havet är en stor resurs.

Utveckling kräver mod

Framväxten till en stad, en hundraårig ställning som regionens administrativa och kulturella centrum, kommersiella och industriella innovationer och invånarnas välbefinnande samt ökat välstånd är utvecklingsförlopp som kräver risktagning, mod att pröva nytt, positivt tänkande och tro på framtiden.

Mod att gå sin egen väg

Under sina gångna århundraden har staden gett en bakgrund till tusentals historier. Staden har uppmuntrat människorna att slå ner sina bopålar men också gett dem vingar att flyga. Internationaliseringen har krävt mod och förmåga att lämna allt som känns bekant och tryggt. Invånarna har använt staden som den duk på vilken de målat upp sina liv. Vår Karleby är hemtrevlig och internationell, praktisk och kreativ, gammal och ny, karg och vacker - alla som bär Karleby i sitt hjärta kan känna igen sig i staden.

Mod är att känna sig själv och tro på sig själv

Karleby inleder sin resa mot nästa århundrade starkare än någonsin. I likhet med de fyrahundra första åren kommer också följande hundra år att fyllas med liv. Stadens kraft ligger i stadens invånare. Karleby - som är intressant beläget och lagom stort - är kompetent och redo att modigt förnya sig och anta framtida utmaningar.

Karlebys historiska årtal

1375

Första skriftliga anteckningen om en karlebybo.

1400-1500

-talens sekelskift Karleby kyrka byggs.

1544

Första anteckningarna om byarna Kelviå och Ruotsalo.

1578

Lochteå socken.

1597

Klubbekrigets slag vid Tararant invid Kyrkbacken.

1600

-talet Lochteå är en betydande järntillverkare.

1608

Ullava med i torparförteckningen för första gången.

1620

Gamlakarleby grundas.

1639

Kelviå socken.

1664

Eldsvåda ödelägger stora delar av staden.

1765

Gamlakarleby får stapelrättigheter, handeln blomstrar.

1768

Nuvarande kyrka byggs i Lochteå.

1770-1803

Anders Chydenius kyrkoherde i Karleby socken.

1783

Ullava kyrka byggs.

1700-1800

-talens sekelskift Gamlakarleby en av de största tjärproducenterna i Sverige-Finland. Rika skeppsredare och handelsmän i staden.

1808-1809

Finska kriget. Sverige förlorar Finland till Ryssland.

1854

I slaget i Halkokari besegrar Gamlakarlebyborna engelsmännen.

1885

Järnvägen kommer till Gamlakarleby.

1889

Tankar fyr färdigställs.

1800-1900

-talens sekelskift Förtrycksperiod. Emigrationen förstärks, religiöst och politiskt uppvaknande.

1905

Nuvarande kyrka byggs i Kelviå.

1909

Ullava kommun grundas.

1918

Inbördeskrig.

1932

Öja egen kommun, tidigare en del av Kronoby.

1939-1945

Andra världskriget plågar befolkningen även i Karlebyregionen. Efter kriget utvecklas företagsverksamheten på storindustriområdet i Yxpila.

1969

Öja sammanslås med Karleby.

1977

Gamlakarleby och Karleby går samman. Namnet blir Karleby.

2009

Kelviå, Lochteå och Ullava sammanslås med Karleby.

2020

Karleby stad fyller 400 år.