Close
Kokkola 400

Kom med

Hur vill Du att jubileumsåret ska se ut?

Vi inbjuder alla Karlebybor och vänner av Karleby att tillsammans med oss planera, förbereda och förverkliga ett oförglömligt jubileum för Karleby 400 år.

De främsta festligheterna är planerade till måndagen den 7 september 2020, dvs. på dagen 400 år efter stadens grundläggning, men tanken är att jubileet uppmärksammas under hela 2020. Hur tycker du och/eller den organisation du representerar att det ska göras? Vi tar gärna del av Karlebybornas egna idéer om hur stadens 400-årsjubileum kan firas!

Karleby stad vill att jubileumsåret ska se ut på ett sätt som tilltalar invånarna. Kommittén som förbereder stadens 400-årsjubileum efterlyser idéer och förslag från alla som bor i eller annars gillar Karleby. Staden behöver invånarnas aktivitet och insatser för att 400-årsjubileet ska bli minnesvärt. Berätta för oss vad du kan bidra med eller är redo att erbjuda Karlebyborna under vårt gemensamma jubileumsår 2020!

Du är välkommen att föra fram egna förslag på program eller evenemang för att fira jubileet eller andra idéer kring märkesåret.

Kommittén kommer att diskutera och begrunda de inkomna förslagen och idéerna och tillåta att jubileumsårets symbol Karleby 400 får användas i anslutning till de evenemang och produkter som på ett intressant sätt speglar stadens historia, nutid eller framtid.

Du kan ge dina förslag på program, evenemang eller produkter göra det med blanketten intill.

Vi hoppas att Karlebyborna antar vår utmaning och vill samarbeta med oss för att planera och förverkliga ett fint jubileumsår för vår stad.