Close
Kokkola 400

De bästa i Kankuris hantverkstävling är nu utsedda!

Tävlingsbidragen i Taito keski-Pohjanmaas och Kankuris hantverkstävling finns nu utställda vid Kankuri.

Tävlingsbidragen i Taito keski-Pohjanmaas och Kankuris hantverkstävling finns nu utställda vid Kankuri. Första pris i jubileumsårets hantverkstävling gick till Anu Paloaho. Hon deltog med arbetet Mitt Karleby. Päivi Makkonen placerade sig på andra plats med tygtrycket Neristan. Hedersutmärkelser gav till Päivi Makkonens tygtryck på handduk, Skeppshunden, och till Kaija Saastamoinens Konungens krona. På tredje plats i tävlingen placerade sig Maj Britt Blässar-Zitting med sitt arbete Tjärkransen. Hantverken finns till salu i Kankuri inkommande sommar.