Close
Kokkola 400

Kom med

Ansökan om bidrag för jubileumsårets evenemang

Du kan också anhåla enbart om rätten att använda jubileumsårets logo för ett evenemang eller produkt!

De arrangörer, som redan under innevarande år har betydande utgifter för jubileumsårets evenemang, har haft möjlighet att ansöka sk. förberedande bidrag för festarrangemangen. Hittills har följande evenemang beviljats bidrag:

Dessutom ligger flera intressanta projekt och evenemang under beredning. Om dessa informeras under pågående höst. Evenemang och satsningar som marknadsförs också i jubileumsårets evenemangskalender när kompletterade uppgifter erhålls.

Jubileumsåret behöver inte vara dyrt och ståtligt. Du kan också anhåla enbart om rätten att använda jubileumsårets logo för ett evenemang eller produkt!

Jubileumsårskommittén beviljar bidrag och rätt att använda logon. Kontakt och förfrågningar kan göras på adressen kokkola400@kokkola.fi. Förslag på jubileumsårets evenemang tas emot fram till 7.9.2020.