Info        Kom med        Historia        Evenemang
Mark

FI    EN

Mark
Mark
Stadens århundraden


Utvecklingen i Karleby har under gångna århundraden följt samma mönster som livets utveckling på jorden. Efter istidens slut steg vi upp ur havet. Först höll vi oss till egen mark; böndernas by Karlaby nämndes redan på 1300-talet i kyrkohandlingar. Efter det begav vi oss ivrigt längs sjövägar ut i världen som fortsatte växa i och med stadsprivilegier och beviljade stapelrättigheter. Tjärhandeln och skeppsbygget som borgarna bedrev finansierade stadens tillväxt och utgjorde en grund för kulturen och en borgerlig livsstil. Böndernas välstånd ökade tack vare handeln med skinn och livsmedel. Karlebyborna växte till sig både kulturellt och andligt. Utvecklingen kan ha hämmats av förödelser efter bränder och krig, men också efter motgångar fortsatte staden att växa.

Stadens utveckling stöddes också efter landets självständighet på de gamla näringarnas stenfot. Textil- och beklädnadsindustrin, primärproduktionen, metall-, kemi- och båtindustrin, transporten samt handeln och servicen har försäkrat arbete och utkomst för stadens invånare. Näringslivets djärva strukturförändring i slutet av 1900-talet gjorde näringsstrukturen mångsidigare och hjälpte vår region att bli en av landets snabbast växande ekonomiska regioner.

Under århundradenas lopp har vi utvecklats och blivit mer tekniska och internationella, men den traditionella kompetensen har bevarats. Idag och i framtiden kommer mjölken och brödet i Karleby från eget land och vår industri producerar råvaror och produkter till internationella marknader. Servicen fungerar, handeln är livlig och havet är en stor resurs.


︎    ︎    ︎