Info        Osallistu        Historia        Tapahtumat
Mark

SV    EN

Mark
Mark
Kaupungin vuosisadat


Kokkolan vuosisadat noudattavat elollisten olioiden kehityksestä tuttua kaavaa. Ensin noustiin merestä, kun jääkauden muokkaama pallomme alkoi palautua pyöreään muotoonsa. Jonkin aikaa oltiin tiukasti maassa kiinni – talonpoikien kylä Karlaby mainitaan jo 1300-luvun kirkollisissa asiakirjoissa. Sen jälkeen lähdettiin meritse maailmalle innolla, joka vain kasvoi kaupunkioikeuksien ja tapulikaupunki-privilegion saamisen jälkeen. Kaupungin porvarien tervakauppa ja laivanrakennus rahoittivat kaupungin kasvua ja loivat pohjan sivistykselle sekä kaupunkilaiselle elämäntavalle. Nahkakauppa ja elintarvikkeiden myynti vaurastutti seudun talonpoikia. Kokkolalainen ryhti nousi niin henkisessä kuin hengellisessäkin mielessä. Tulipalot ja sotien tuhot saattoivat hidastaa kehitystä, mutta kaikkien vastusten jälkeenkin kaupunki jatkoi kasvuaan.

Elinkeinoelämän vanhat kivijalat tukivat kaupungin kehitystä myös maamme itsenäistymisen jälkeen. Tekstiili- ja vaateteollisuus, maaseudun alkutuotanto, metallit ja kemia, veneenrakennus, kuljetus sekä kauppa ja palvelut ovat varmistaneet kaupungin asukkaiden työt ja toimeentulon. Elinkeinoelämän rohkea rakennemuutos 1900-luvun lopulla monipuolisti kaupungin elinkeinorakennetta ja edesauttoi seudun nousua yhdeksi maamme nopeimmin kehittyvistä seutukunnista.

Vuosisatojen aikana on kaupunki asukkaineen teknistynyt, kansainvälistynyt ja kehittynyt. Mutta paikkakunnan perinteinen osaaminen on säilynyt kehityksessä mukana. Tänään ja tulevaisuudessakin Kokkolassa saadaan leipä ja maito maasta ja teollisuus tuottaa raaka-aineita sekä tuotteita kansainvälisille markkinoille. Palvelu pelaa, kauppa käy ja meri kutsuu.


︎    ︎    ︎