Info        Kom med        Historia        Evenemang
Mark

FI    EN

Mark
Mark
1909 Ullava kommun grundas.

1918 inbördeskrig.

1932 Öja egen kommun, tidigare en del av Kronoby.

1939-1945 andra världskriget plågar befolkningen även i Karlebyregionen. Efter kriget utvecklas företagsverksamheten på storindustriområdet i Yxpila.

1969 Öja sammanslås med Karleby.

1977 Gamlakarleby och Karleby går samman. Namnet blir Karleby.

2009 Kelviå, Lochteå och Ullava sammanslås med Karleby.


2020 Karleby stad fyller 400 år.

︎    ︎    ︎