Info        Kom med        Historia        Evenemang
Mark

FI    EN

Mark
Mark
1620 Gamlakarleby grundas.

1639 Kelviå socken.

1664 eldsvåda ödelägger stora delar av staden.

1765 Gamlakarleby får stapelrättigheter, handeln blomstrar.

1768 nuvarande kyrka byggs i Lochteå.

1770-1803 Anders Chydenius kyrkoherde i Karleby socken.

1783 Ullava kyrka byggs.

︎    ︎    ︎