Info        Kom med        Historia        Evenemang
Mark

FI    EN

Mark
Mark
Karleby stads historia


1375 första skriftliga anteckningen om en karlebybo.

1400-1500 -talens sekelskift Karleby kyrka byggs.

1544 första anteckningarna om byarna Kelviå och Ruotsalo.

1578 Lochteå socken.

1597 klubbekrigets slag vid Tararant invid Kyrkbacken.

1600 -talet Lochteå är en betydande järntillverkare.

1608 Ullava med i torparförteckningen för första gången.

1620 Gamlakarleby grundas.

1639 Kelviå socken.

1664 eldsvåda ödelägger stora delar av staden.

1765 Gamlakarleby får stapelrättigheter, handeln blomstrar.

1768 nuvarande kyrka byggs i Lochteå.

1770-1803 Anders Chydenius kyrkoherde i Karleby socken.

1783 Ullava kyrka byggs.

   


︎    ︎    ︎